Aktualności

System Airotec DEFI wykonał obloty świateł dróg kołowania na lotniskach w Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie. Zachęcamy do kontaktu w celu prezentacji rozwiązania Airotec DEFI. Kontakt: js@clearsky.com.pl / 508 67 90 27 ...

Lotnisko w Mielcu jako pierwsze w Polsce uruchomiło Automatyczny System Pomiarów Meteorologicznych AWOS oparty na zdalnej osłonie meteorologicznej oraz depeszach AutoMETAR. Clear Sky Systems przy współpracy ze spółką AIROTEC dostarczyło oraz wdrożyło system meteorologiczny AWOS. Pozytywne zakończenie projektu jest impulsem do rozpowszechnienia usługi dla małych i...

Z dniem 01.02.2021 spółka Airotec rozpoczęła projekt badawczo-rozwojowy pt. “Opracowanie innowacyjnej technologii kontrolno-pomiarowej do obsługi wzrokowych pomocy nawigacyjnych przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego”. Głównym przedmiotem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego umożliwiającego świadczenia usług inspekcji wzrokowych pomocy nawigacyjnych na lotniskach z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (BSP) oraz oprogramowania...

Wraz z początkiem maja 2020 roku w ramach partnerstwa Clear Sky Systems rozpocznie działalność spółka technologiczna – Airotec Sp. z o.o., która koncentruje się na produkcji oprogramowania dla branży lotniskowej. Celem spółki technologicznej jest realizacja zadań z zakresu produkcji specjalistycznych systemów dla branży lotniskowej. Wysoko...

Konsorcjum Firm Clear Sky Systems oraz Transoft Solution BV podpisało trzyletni kontrakt z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej na dostawę systemu "Traffic Complexity Tool" (TCT). System jest znanym i cenionym rozwiązaniem do zarządzania informacją lotniczą w celu planowania i wdrażania architektury przestrzeni powietrznej, efektywnego rozłożenia potoku ruchu adekwatnego...

Clear Sky Systems wykonało dla Portu Lotniczego Wrocław okresowy oblot z powietrza urządzeń VAN czyli wzrokowych pomocy nawigacyjnych: system świateł podejścia świetlny system dróg startowych wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego PAPI Usługa jest regularnie od 3 lat realizowana dla Portu Lotniczego we Wrocławiu. Oblotu z powietrza systemów ILS/DME/VAN...

Po 2 latach pracy nad projektem pn.: System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłoceń radiowych w wybranych pasmach częstotliwości (RNSS i telekomunikacyjnych)" start'up PnP Systems otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu "Szybka ścieżka" organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Działania 1.1...

Konsorcjum Firm Clear Sky Systems oraz Insero Software A/S zrealizowało kontrakt dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na „Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego walidacyjno-sprawozdawczego”. Przedmiot zamówienia dotyczył oprogramowania informatycznego do walidacji danych o usługach nawigacyjnych pobranych z systemów PAŻP, transmisji zwalidowanych danych do systemu CRCO/DEBI, importu...

Start-up technologiczny należący do Clear Sky Systems podpisał umowę z akceleratorem IDEA Globa i otrzymał dofinansowanie w ramach programu akceleracyjnego Scale up finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach dofinansowania zostanie zrealizowany projekt pn.: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” pod...

Spółka Clear Sky Systems w lutym br. podpisała umowę z Warmia i Mazury Sp. z o.o. na realizację przetargu, którego przedmiotem jest: „Wykonywanie okresowych kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN  funkcjonujących w Porcie Lotniczym Olsztyn – Mazury”. Wspomniana usługa będzie świadczona przez...