Obloty

Clear Sky Systems FIS Missions

Kontrole z powietrza urządzeń NAV i VAN

Clear Sky Systems (CSS) wraz z operatorem Czeską Agencją Żeglugi Powietrznej oferuje usługę okresowych kontroli z powietrza a urządzeń naziemnych:

  • urządzenia radionawigacyjne – NAV
  • wzrokowe pomoce nawigacyjne – VAN

Kontrole z powietrza oferowane są w zależności od rodzaju prowadzonego przedsięwzięcia :

  • wdrożeniowe – wykonywanych przed wpisem do rejestru LUN
  • okresowe – wykonywanych dla urządzeń NAV i VAN
  • doraźne – wykonywanych w szczególności po wymianie podstawowych elementów składowych LUN

CSS jako podmiot reprezentujący Czeską Agencję przeprowadził proces uznania zagranicznego Certyfikatu Usług Lotniczych (AWC) oraz w oparciu o analizę potrzeb branży przygotował ofertę. Zarządzający lotniskami otrzymują nie tylko konkurencyjne warunki handlowe, ale również dogodne terminy realizacji przedsięwzięcia. Posiadamy potwierdzone doświadczenie i krajowe referencje.

Posiadamy potwierdzone doświadczenie i krajowe referencje. Nasze usługi wykonywane są przez SP:

  • Cessna 560XL
  • L410 UVP-E

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt. email: biuro@clearsky.com.pl ; telefon 511 205 283