Spółka AIROTEC producent systemów – wchodzi na rynek lotniskowy

Spółka AIROTEC producent systemów – wchodzi na rynek lotniskowy

Wraz z początkiem maja 2020 roku w ramach partnerstwa Clear Sky Systems rozpocznie działalność spółka technologiczna – Airotec Sp. z o.o., która koncentruje się na produkcji oprogramowania dla branży lotniskowej.

Celem spółki technologicznej jest realizacja zadań z zakresu produkcji specjalistycznych systemów dla branży lotniskowej. Wysoko wyspecjalizowany i doświadczony zespół tworzą programiści oraz naukowcy. Aktualnie zespół koncertuje się nad realizacji projektów, których wynikiem będą gotowe systemy:

  1. „AWOS AIROTEC Standard lub Basic” – Automatyczny system pomiarów meteorologicznych.
  2. „DEFI AIROTEC” – System inspekcji oświetlenia lotniskowego.
  3. „NAMS AIROTEC” – Next generation Airport Maintenance System.

Priorytetem Clear Sky Systems jest rozwój współpracy ze spółką produkcyjną Airotec. Wykorzystanie potencjału i możliwości połączonych podmiotów powinno doprowadzić do uzyskania najlepszych efektów w zakresie tworzenia i rozwijania systemów lotniskowych oraz kreowania nowych, innowacyjnych rozwiązań na rynku lotniczym.

Jako nowoczesna i innowacyjna firma Airotec dążyć będzie do zdobycia silnej pozycji w dynamicznie rozwijającym się rynku.