System “recRWY” w ramach programu “Scale up”

System “recRWY” w ramach programu “Scale up”

Start-up technologiczny należący do Clear Sky Systems podpisał umowę z akceleratorem IDEA Globa i otrzymał dofinansowanie w ramach programu akceleracyjnego Scale up finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach dofinansowania zostanie zrealizowany projekt pn.: „System rejestracji i identyfikacji statków powietrznych w obszarze lotniska” pod roboczą nazwą “recRWY“. Koncepcja systemu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie i problemy zgłaszane przez porty lotnicze.

Pilotażowym wdrożeniem systemu jest Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Według harmonogramu system wersji podstawowej zostanie wdrożony do 31 stycznia 2018r.

PnP Systems to star-up technologiczny, stworzony w celu rozwijania innowacyjnych rozwiązań dla sektora technologii kosmicznych i satelitarnych oraz ich zastosowania dla celów przemysłowych, użytkowych i bezpieczeństwa publicznego.

W przypadku pytań dotyczących szczegółowych założeń projektu proszę kierować pod adres mailowy: js@clearsky.com.pl