System SERIS dla PAŻP

System SERIS dla PAŻP

Konsorcjum Firm Clear Sky Systems oraz Insero Software A/S zrealizowało kontrakt dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na „Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego walidacyjno-sprawozdawczego”. Przedmiot zamówienia dotyczył oprogramowania informatycznego do walidacji danych o usługach nawigacyjnych pobranych z systemów PAŻP, transmisji zwalidowanych danych do systemu CRCO/DEBI, importu danych z systemu CRCO/ETNA, eksportu danych finansowo-księgowych do systemu ERP/PAŻP oraz sprawozdawczości w PAŻP.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach strategicznej współpracy Clear Sky Systems i INSERO Software, obejmującej w szczególności: wdrożenia, instalacje oraz utrzymywanie systemów ATM dla Klientów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Jest to kolejny zrealizowany projekt przez Zespół Clear Sky Systems w zakresie rozwiązań dla instytucji zapewniających służbę żeglugi powietrznej.

Obszar współpracy:

  • SERIS (Statistics, Economics and Rout Charges Information System)
  • AIMS (Airport Information Management System)
  • RCMS (Remote Control and Monitoring System)