Kariera

Oferty Pracy:

Clear Sky Systems ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynator ds. projektów unijnych NCBiR
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie przy:

•             współpraca z zespołem konsultantów celem pozyskiwania funduszy unijnych na konkretne projekty badawczo – rozwojowe i inwestycyjne;

•             przygotowywanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby procesu wnioskowania o dofinansowanie;

•             nadzór nad obsługą administracyjną i merytoryczną wniosków;

•             nadzór nad terminową realizacją poszczególnych etapów;

•             organizowanie spotkań zespołu projektowego;

•             kontrola wydatkowanych środków finansowych;

•             archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projektów

Wymagania:

•             min. 2-3 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych i grantów na projekty badawczo-rozwojowe lub duże projekty inwestycyjne – potwierdzone sukcesami;

•             wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: techniczne, ekonomia, europeistyka i pokrewne;

•             doświadczenie w pracy z generatorem wniosków o dotacje unijne;

•             doświadczenie w zarządzaniu projektami;

•             bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

•             samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność, skrupulatność;

•             prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane zachęcamy do składania dokumentów (CV, list motywacyjny) wysyłając e’mail na adres: kariera@clearsky.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”