LVP (Low Visibility Procedures)

Projektowanie oraz wdrażanie procedur lotniczy w warunkach ograniczonej widzialności.

Clear Sky Systems prowadzi projekty wdrażania na lotniskach procedur prowadzenia operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności (LVP). Projekt realizujemy kompleksowo od początku do końca czyli na podstawie pełnomocnictw zarządzamy projektem aż do uzyskania certyfikacji. W ramach zarządzania projektem oferujemy:

·       Analizę przed realizacyjną zakończoną stworzeniem harmonogramu projektu

·       Przygotowanie dokumentacji operacyjnej

·       Przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa w formie studium bezpieczeństwa (Safety Case) metodologią GSN (Goal Structuring Notation)

·       Uzgadnianie dokumentacji ze stronami trzecimi

·       Szkolenia i audyty

·       Przygotowanie studium aeronautycznych w przypadku rozbieżności z normami i przepisami

Zapraszamy do kontaktu. email: biuro@clearsky.com.pl