CST (Clear Sky Training)

Szkolenia i warsztaty

Od 10 lat zajmujemy się wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem SMS (Safety Management System) w organizacjach lotniczych. 

Wykładowcy CST opracowali program szkoleń, który ma celu systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz budowanie świadomości osób zatrudnionych w firmach. 

System szkoleń obejmuje następujące grupy szkoleń:

·       Safety First – Szkolenie wprowadzające dla nowych pracowników.

·       Praktyk SMS – Szkolenie techniczne kierowane głównie do pracowników ściśle związanych z bezpieczeństwem.

·       Ocena ryzyka i zarządzanie zmianą w organizacji – Szkolenie specjalistyczne ściśle związane z umiejętnościami potrzebnymi na poszczególnych stanowiskach pracy.

W ramach rozwiniętego programu szkoleń CST wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych pracowników, jak również współpracujemy ze specjalistami i praktykami.

Kontakt. email: biuro@clearsky.com.pl