AIROTEC z grantem dla projektu B+R w ramach NCBR

AIROTEC z grantem dla projektu B+R w ramach NCBR

Z dniem 01.02.2021 spółka Airotec rozpoczęła projekt badawczo-rozwojowy pt. “Opracowanie innowacyjnej technologii kontrolno-pomiarowej do obsługi wzrokowych pomocy nawigacyjnych przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego”.

Głównym przedmiotem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego umożliwiającego świadczenia usług inspekcji wzrokowych pomocy nawigacyjnych na lotniskach z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (BSP) oraz oprogramowania opartego o technologię przetwarzania i analizy obrazu. Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa w formie zintegrowanego systemu informatycznego, która zostanie wdrożona w działalności wnioskodawcy w celu poszerzenia oferty produktowej firmy. W ramach projektu będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem i zintegrowaniem modułów systemowych odpowiedzialnych za automatyzację procesu inspekcji oraz nad algorytmami przetwarzania obrazu do celów analizy wizualnej zmiany kąta podejścia świateł PAPI, analizy wizualnej świateł systemu podejścia do lądowania oraz analizy wizualnej świateł na drodze startowej.

Wartość projektu: 4 295 525,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 252 662,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka.