Oblot świateł PAPI dla Mawilux S.A.

Oblot świateł PAPI dla Mawilux S.A.

Clear Sky Systems zrealizowało kontrakt dla firmy Mawilux S.A., który dotyczył oblotów infrastruktury oświetleniowej PAPI czyli wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia oraz świateł drogi startowej w Porcie Lotniczym Wrocław. Okresowe obloty były realizowane w ramach projektu „Przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS oraz wykonanie analizy porealizacyjnej ewaluacyjnej”. Oblot wykonany został przez specjalnie przystosowany samolot pomiarowy typu Turbolet L¬410 UVP¬E 15.

Usługa oblotu systemu ILS/DME jest możliwa dzięki współpracy z Czeską Agencją Żeglugi Powietrznej. Clear Sky Systems (CSS) jako podmiot reprezentujący Czeską Agencję przeprowadził proces uznania zagranicznego Certyfikatu Usług Lotniczych (AWC). Na wniosek CSS Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonał uznania certyfikatu.

Usługa kontroli z powietrza jest oferowana zarządzającym portami lotniczymi oraz wykonawcom instalacji systemów, którzy nie tylko otrzymują konkurencyjne warunki handlowe, ale również dogodne terminy realizacji przedsięwzięcia.