Clear Sky Systems & PNP Systems

Clear Sky Systems & PNP Systems

Spółka Clear Sky Systems nabyła udziały w firmie technologicznej PNP Systems Sp. z o.o. Specjalizacją PnP Systems jest projektowanie i budowa systemów elektronicznych dla przemysłu kosmicznego. W strukturach spółki znajdują się eksperci z zakresu nawigacji satelitarnych GNSS.

Partnerstwo biznesowe jest realizacją założeń strategii biznesowej Clear Sky Systems Sp. z o.o., zakładającej rozwinięcie działalności badawczo-rozwojowej oraz aktywny rozwój kompetencji w zakresie zaawansowanych technologii satelitarnych.